Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Tor Espen Kristensen

December 2, 2018

4. november - Tale av Tor Espen Kristensen

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.