Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Kjetil Fyllingen

November 21, 2018

Digital Disippel

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.