Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Ingvild Løklingholm

January 13, 2020

Tale av Ingvild Løklingholm, 12. januar 2020.

Tema: Ærer jeg Gud med mitt liv?

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.