Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Ingvild Løklingholm

June 4, 2019

Tema: Jesus synlig i mitt liv 

Tale av Ingvild Løklingholm, 2. juni 2019. 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.