Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Ingvild Løklingholm

November 20, 2018

Effektiv bønn 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.