Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Håkon Hartvedt

December 2, 2018

2. Desember - Tale av Håkon Hartvedt 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.