Imf Stord sin Podcast

Forsamlingsmøte - Tale av Håkon Carl Hartvedt

October 9, 2019
Tale av Håkon Carl Hartvedt 6. oktober 

Tema: Bønn

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.