Imf Stord sin Podcast
Forsamlingsmøte - Tale av John-Inge Rolfsnes

Forsamlingsmøte - Tale av John-Inge Rolfsnes

January 29, 2019

Kvifor lovsong?

Tale av John-Inge Rolfsnes

Music by https://www.soundcloud.com/ikson - etter avtale.